Unadlan-Logo
ראשי / תהליך קביעת יעדים להצלחה בהשקעות נדל"ן

תהליך קביעת יעדים להצלחה בהשקעות נדל"ן

ראיתם פעם מישהו רץ במרתון ללא יעד להגיע לסוף? ראיתם פעם מישהו עובד שלא לקבל כסף על עבודתו? אנו קובעים יעדים לכל דבר בחיים וכך גם להשקעות נדל"ן. אנו מאמינים שלא ניתן להשקיע בנדל"ן ללא קביעת יעדים ברורים להצלחה!.


קביעת יעדים להצלחה בהשקעות נדל"ן

1. למה כל כך חשוב לקבוע יעדים להשקעה:

כל המהות של השקעה בנדל"ן הנו להרוויח כסף. בשונה מהשקעות בשוק ההון בהן יש לנו רק מעט שליטה בידינו, בנדל"ן אנו יכולים לשלוט בהשקעותינו במידה רבה ולכן הן נתפסות כסולידיות, כבטוחות.

העובדה שהשקעות נדל"ן בטוחות למדי, אמנם חיובית ומרגיעה אך גם גובה התשואה באפיקי השקעות נדל"ן יהיו במקרים רבים נמוכים משמעותיים מהתשואה שניתן להשיג באפיקי השקעה אחרים.

כאשר גובה התשואה בנדל"ן למגורים עומדת על *2%-5% לשנה, כאשר גובה התשואה בנדל"ן מניב עומדת על *8%-12% לשנה, עלינו להיות מעט יותר יצירתיים בניסיון להשיג תשואה גבוהה יותר מיתר המשקיעים בשוק הנדל"ן הישראלי. מסיבה זו בדיוק, חשוב מאוד לקבוע יעדים ברורים להצלחה וכישלון בהשקעות נדל"ן ולשפר עמדות במידת הצורך בכדי להביא לכדי תשואה מקסימלית באפיק הנכון ביותר עבורנו.

*נתונים אודות השקעות נדל"ן בישראל בלבד.


2. מה הם יעדים להשקעה בנדל"ן:

לאחר שאנו מודעים לחשיבות הקיימת לקביעת יעדים בהשקעות נדל"ן, עלינו להבין מה הם יעדים בהשקעות נדל"ן?

יעדים בהשקעות נדל"ן הן עובדות שאנו, המשקיעים, מגדירים מראש אשר יצביעו על שביעות רצוננו. כלומר, כל משקיע יראה הצלחה וכישלון של השקעותיו בצורה שונה לגמרי.

יהיו משקיעים שיסתפקו בתשואה נמוכה כל עוד נכסיהם משביחים והם נהנים מביטחון כלכלי גבוהה. לעומת זאת, יהיו משקיעים שיבקשו להשיג את התשואה התזרימית הגבוהה ביותר שניתן להשיג בכל שלב ושלב ללא הקשר למצב השוק.

דוגמאות ליעדים:

  • השגת תשואה נקיה בגובה X אחוז בשנה.
  • השגת השבחה לנכסים בגובה X אחוז בשנה.
  • השגת ביטחון כלכלי מהכנסה סדירה מידי חודש.
  • השגת יכולת מינוף נכסים לטובת השקעות נוספות.
  • ועוד..

3. איך קובעים הצלחה או כישלון בהשקעות נדל"ן:

במידה ולא קבענו יעדים להשקעות נדל"ן עוד בטרם יצאנו לדרך, לא נוכל לקבוע האם מדובר בהשקעה מוצלת או כושלת בעבורנו. למרות האמור, נוכל לקבוע הצלחה או כישלון במידה ונבצע השוואה בין התשואה ההונית והתזרימית שאנו השגנו ובין התשואה ההונית והתזרימית שיתר המשקיעים השיגו.

במידה וקבענו יעדים להשקעות נדל"ן בטרם יצאנו לדרך, נוכל לבצע הערכה כפולה לגבי ההשקעה שבחרנו. נוכל להגיע למסקנה לגבי העמידה ביעדים שאנו קבענו ונוכל לבצע השוואה לביצועי יתר השוק.

ישנם משקיעים שרוצים להרוויח מקסימום תשואה אפשרית בכל שלב בחיי ההשקעה, משקיעים אלו יבחנו הצלחה וכישלון של ההשקעה על ידי השוואה של השקעותיהם לא רק ליתר המשקיעים באפיק שלהם, אלא אף ליתר המשקיעים גם באפיקים אחרים. כמובן שזהו השוואה בעייתית מאוד אך היא מייצגת אישיות של משקיעים רבים.


4. האם ניתן לפעול בהתאם לעמידה ביעדים:

בהחלט. במידה ונקבעו יעדים ראליים ובהם המשקיע לא הצליח לעמוד, יהיה על המשקיע לפעול בכדי לייצב את השקעותיו על ידי מעבר ממעמד של משקיע פסיבי למעמד של משקיע אקטיבי.

משקיע יכול לפעול בכדי להגדיל את גובה התשואה מנכסים בבעלותו על ידי השבחתם, על ידי השכרתם לפי שעה, יום או שבוע לתיירים וכמובן במגוון פעילויות נוספות. אך כזכור, ללא הגדרת יעדים טרם יציאה לדרך והשקעה בפועל, לא יהיה ניתן לבצע פעולות אלו והמשקיע ימצא עצמו בהשקעה לא משתלמת לשנים רבות..

רוצים להבין איך קובעים יעדים להשקעה? קבעו פגישה עם יועץ השקעות נדל"ן ואו עם כלכלן מומחה לכלכלת המשפחה: