Unadlan-Logo
ראשי / מחשבוני נדל"ן – כל המחשבונים להשקעות נדל"ן / מחשבון תשואה מהשבחת דירה – מחשבון לחישוב תשואה הונית

מחשבון תשואה מהשבחת דירה – מחשבון לחישוב תשואה הונית

מחשבון תשואה על השבחת דירה שימושי רק כאשר אנו בוחרים למכור את הדירה. כלומר, מדובר בחישוב רטרואקטיבי. לא מומלץ לבצע חישוב על בסיס הערכה עתידית מאחר וההשבחה אינה וודאית גם כאשר נראה שהשוק עולה.

*יש להחסיר ממחיר המכירה את גובה ההשבחה (שיפוץ עם היה..)

רוצה לבדוק כמה הרווחת? צריך עזרה בהגשת שומת מס שבח? אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ.