Unadlan-Logo
ראשי / תהליך ייעוץ השקעות נדל"ן ביונדלן / אופן בניית תקציב להשקעה בנדל"ן

אופן בניית תקציב להשקעה בנדל"ן

במפתיע, רבים מרוכשי הדירות ניגשים לתהליך החשוב בחייהם בלי שקבעו לעצמם תקציב ואו יעדים ברורים. אנו מאמנים שבכדי להצליח בהשקעה ואו בקניית דירה, עלינו לבנות תקציב ולתכנן את צעדינו בצורה מסודרת טרם אנו יוצאים לאתר נכס להשקעה.


בניית תקציב להשקעה בנדל"ן

1. היכרת עם האפשרויות לבניית תקציב השקעה:

יש 2 דרכים לקבוע תקציב להשקעה בנדל"ן:

 1. בניית תקציב השקעה המבוסס על הון עצמי בלבד.
 2. בניית תקציב השקעה המבוסס על מימון בנקאי.

בשונה מכל אפקי השקעה אחר, בנדל"ן יש לנו פריווילגיה להשיג מימון בנקאי לצורך ההשקעה! ביכולתנו להשקיע כסף שאין לנו במועד ההשקעה מתוך ציפיה לעמוד בהחזרים על המשכנתא שניקח בעזרת התשואה מן ההשקעה.


2. הכנות הכרחיות לבניית תקציב להשקעה בנדל"ן:

לפני שניתן יהיה לבנות תקציב ייעודי להשקעות נדל"ן, על המשקיע להבין את כוחותיו וחסרונותיו. זאת משום שבמידה וההשקעה לא תצלח כמתוכנן, יהיה עליו להתמודד עם ההשלכות שיכולות להיות הפסד הון עצמי ואו אפילו התמודדות מול הבנקים השונים ומימוש משכונות.

לצורך כך, על המשקיע לאסוף את נתוניו הפיננסים ולסדרם:

 • הכנסותיו הקבועות – הכנסות קבועות שניתן להסתמך עליהן.
 • הכנסותיו המשתנות – הכנסות שיכולות להשתנות מעת לעת.
 • הוצאותיו הקבועות – הוצאות שאי אפשר לבטל בעת הצורך.
 • הוצאותיו המשתנות – הוצאות שניתן לצמצם במידת הצורך.
 • חסכונותיו המצטברים – גובה החיסכון הקיים להשקעה מידית.
 • קרנות, פיקדונות – מקורות הכנסה צפויים (קרן השתלמות ועוד..)
 • הוצאות צפויות – אירועים משפחתיים, טיפולים רפואיים ועוד..

ברגע שנתונים אלו מסודרים כהלכה, ניתן יהיה להבין מה הן נקודות החוזק ונקודות החולשה של המשקיע ובכך בעצם להבין מהו התקציב הראוי להשקעה.


3. בניית התקציב לביצוע ההשקעה:

ברגע שנתוניו הפיננסים של המשקיע גלויים וברורים (לעצמו וליועץ ההשקעות), ניתן לצאת לדרך ולבנות תקציב ייעודי שישמש לצורכי השקעות בנדל"ן. תקציב זה יכול להיות  ממוקד על אפיק השקעה בודד ואו לחלופין, להתבסס על תמהיל השקעות מורחב הכולל מספר אפיקי השקעה משלימים.

תקציב להשקעה בנדל"ן יכלול בין היתר את הפרטים הבאים:

 • תקציב להוצאות מחקר / ייעוץ השקעות.
 • תקציב להוצאות עבור אנשי מקצוע (תיווך, עריכת דין ועוד..)
 • תקציב להוצאות מיסוי מקרקעין.
 • תקציב להוצאות שיפוץ והשבחה.
 • תקציב להוצאות שיווק ופרסום הנכס.
 • ועוד בהתאם לאפיק הנבחר..

במקרים בהם המשקיע נעזר במימון בנקאי בדמות משכנתא, יהיה עליו להכין תקציב המתייחס גם לגובה המימון ולאופן ניהול ההחזרים הצפויים מידי חודש.


4. ניהול תקציב ייעודי להשקעה בנדל"ן:

המאפיינים הפיננסים הוגדרו, התקציב קבע כהלכה, המשימה הקשה ביותר תהיה דווקא לנהל את התקציב כהלכה. רוב התקציבים להשקעה בנדל"ן נפרצים בשלב מוקדם ואו מאוחר ויש צורך בעצבי ברזל בכדי לעמוד בתקציב המדויק שנקבע בתנאי מעבדה במשרדים של יועץ השקעות נדל"ן ואו כלכלן המתמחה בכלכלת המשפחה.

בכדי לעמוד בתקציב, אנו נוטים להקצות בין 10%-15% מתוך התקציב כהון נזיל. הון זה צפוי לעמוד לרשותנו עם שינויים בתכניות ואו במידה ונידרש לסיוע נוסף של אנשי מקצוע מומחים כדוגמת חברות בדק בית, שמאי מקרקעין ואו במידה ועולה צורך בלתי מתוכנן לשיפוץ והשבחה של ההשקעה לאחר השלמת העסקה.

רוצים שנעזור לכם לבנות תקציב לצורך השקעה בנדל"ן? השאירו פרטים ונעזור לכם!