Unadlan-Logo
ראשי / תהליך ייעוץ השקעות נדל"ן ביונדלן / תהליך חישוב חשיפת סיכון למשקיע וחשיפת סיכון להשקעה

תהליך חישוב חשיפת סיכון למשקיע וחשיפת סיכון להשקעה

כידוע, אין משקיע אחד דומה למשקיע אחר. האחד מגיע עם הון עצמי גבוהה, האחר עם הון עצמי נמוך. האחד מגיע עם ביטחון עצמי גבוהה, השני מגיע עם ביטחון עצמי נמוך.

באותה מידה, לא ניתן לבצע השוואה בין אפיק השקעה אחד למשנהו ואף לא ניתן לבצע השוואה בין שני השקעות באותו האפיק בדיוק. כל השקעה מלווה באחוזי סיכון שונים ולכן גם תתאים למשקיעים שונים.


אופן חישוב אחוזי חשיפה לסיכונים

1. חישוב חשיפה מקסימלית לסיכונים בעבור המשקיע:

כדי לחשב את הסיכון המקסימלי שנכון עבור המשקיע לקחת, עלינו לעשות עבודת רקע קודם לכן, (אפיון הון, משפחה ואישיות+בניית תקציב ייעודי להשקעה). כאשר יש בידינו נתונים פיננסיים עדכניים אודות המשקיע ומשפחתו, כאשר אנו בונים פרופיל אישיות למשקיע ומשפחתו, הרי שניתן לבצע חישוב לגבי גובה הסיכון האידיאלי בעבורו.

בניית הערכת חשיפה לסיכונים:

באפשרותנו לקבוע רף סיכון הנע בין 1-10 כאשר 1 הנו חשיפה נמוכה ו-10 הנו חשיפה גבוהה. מה שאנו ננסה לבדוק הוא כמובן באילו נסיבות המשקיע צפוי להיפגע בצורה כה דרמטית שיתקשה להתאושש וחלזור לעמוד על הרגליים.

במילים אחרות, אנו נרצה לדעת כמה מרווח תמרון יש למשקיע בקיצוץ הוצאות משתנות ובאיזה מידה יוכל המשקיע להתקיים בכבוד ממקורות הכנסותיו השונים במידה והשקעתו תספוג מכה קשה..

השיטה שלנו להערכת סיכונים ממוחשבת ברובה ומתבססת על מארג של רחב של פרמטרים המשוקללים יחד לתוצאה אישית למשקיע. תוצאה זו תסונכרן בשלב מאוחר יותר עם גובה הסיכון באפיקי ההשקעה השונים בכדי לאתר את אותן השקעות שאינם מסכנות את המשקיע אך בכל זאת מבטיחות תשואה גבוהה ככל הניתן.


2. חישוב גובה הסיכון הקיים בכל השקעה והשקעה:

בשונה מחישוב הסיכון למשקיע, אין לנו נתוני אמת על כל השקעה והשקעה. לכן, אנו בנינו מערך ממוצעים לאפיקי השקעה שונים. נתונים אלו מבוססים על גובה הסיכונים שיש על כל השקעה והשקעה. כך לדוגמה:

  • השקעה בנדל"ן למגורים בישראל – רף סיכון: 1/10
  • השקעה בנדל"ן למגורים בחו"ל – רף סיכון: 3/10
  • השקעה בנדל"ן מניב מסוג משרדים ועסקים – רף סיכון: 5/10
  • השקעה בנדל"ן מניב מסוג פנאי וקניונים – רף סיכון: 6/10

הבדל בחשיפה לסיכונים בין האפיקים המוצגים מעלה מבוסס על השינויים המהותיים שיש בהם. כך לדוגמה, בישראל עדיין יש מחסור בדירות מגורים ומדובר בצורך קיומי ולכן הסיכון נמוך. בחו"ל, אפיק זהה כבר פחות בטוח מאחר ויש אזורים בהם יש עודפי נכסים ואוכלוסיות בעייתיות. כמו כן, לא ניתן להשוואת בין נדל"ן עסקי שהדרישה עבורו נמצאת בגידול ובין נדל"ן למסחר ופנאי שנמצא בעודף ומאוים הן על ידי מבצעים צבאיים אחת לתקופה והן על ידי המסחר המקוון באינטרנט.

כמובן, שכאשר אנו בוחרים בהשקעה מסוימת, נבצע בדיקה ייחודית לסיכון הקיים בו מחדש ובהתאמה למועד ולמאפייני הנכס.


3. הצלבת סיכוני המשקיע וסיכוני ההשקעה יחדיו:

כאשר יש לנו את נתוני החשיפה לסיכונים למשקיע וביכולתנו להשוואת אותם לנתוני הסיכון בכלל אפיקי ההשקעה בנדל"ן, ביכולתנו לבצע הצלבה מהירה של הנתונים יחד עם המשקיע ולהציג לו את האפיקים המתאימים ביותר עבורו.

בתוך אפיקים אלו, ביכולתו של המשקיע להיחשף לטווח סיכונים נוח וביכולתו לבחון בין מספר אפיקי השקעות אשר יסבו לו אחוזי תשואה שונים ומכך שההחלטה עדיין מורכבת אך יועץ השקעות נדל"ן מסייע בידי המשקיע לבחור את ההשקעה אשר יש בה את פוטנציאל ההשבחה הגדול ביותר.

רוצה לעבור אבחון ממוחשב ואנושי להערכת סיכונים ולבחירת השקעה? קבע עמנו פגישה ונשמח לעזור!